Velkommen til Rørvig

En ferieuge i sommerhuset løber fra lørdag kl. 16.00 til den følgende lørdag kl. 12.00.

Uden for sæson kan der aftales andre start og sluttidspunkter samt weekender.

25% af lejebeløbet betales ved booking. De resterende 75% af lejebeløbet samt et depositum på 1.000,- DKK betales senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse.

Booking sker ved at kontakte udlejer. Se under tel og e-mail.

Ugepriserne er ekskl. vand og strømforbrug, som afregnes samlet ud fra strømforbruget (3,80 DKK pr. kWh). Lejer betaler der ud over separat for forbrugt brænde.

Ved ankomst og afrejse aflæses el-måler af lejer. Cirka en uge efter afrejse får du tilsendt dit depositum fratrukket forbrug af strøm, vand og evt. brænde, for så vidt, at der ikke er opstået skader på huset eller dets inventar i lejeperioden. Differens udbetales på lejers bankkonto.

For at gøre din afrejsedag så behagelig som mulig, har du mulighed for at bestille en slutrengøring for et tillæg på DKK 750. Ønskes slutrengøring skal du oplyse det, når du returnerer kontrakten. Betaling herfor sker til udlejers konto.

For at gøre din ankomst så fleksibel som mulig, modtager du, efter at vi har modtaget det resterende lejebeløb og depositum, en kørselsvejledning.

Huset må maksimalt beboes af 4 voksne og et barn samtidigt.

Annullerer lejeren en booking, tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

Betales leje- og depositumbetalinger ikke senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, kan udlejer ensidigt annullere lejekontrakten, og i et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

Lejer hæfter for alle skader, som måtte blive forårsaget på hus og inventar.

Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er udlejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet. Lejer skal i tilfælde af en reklamation hurtigst muligt kontakte udlejer via dennes telefonnummer eller e-mail adresse. Ligeledes skal lejer give udlejer en rimelig frist til at efterkomme reklamtionen, samt bidrage til, at en forværring af skaden minimeres.

På trods af, at lejer har bestilt en slutrengøring, forpligter lejer sig til at efterlade huset i en opryddet, ren og ordentlig stand.

Udlejer hæfter indefor rammerne af danske retslige bestemmelser, dog kun i en størrelse, der svarer til det indbetalte lejebeløb.

Dansk lovgivning er i øvrigt gældende.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk